O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Eutyfronova dilema

Eutyfronova dilema RÓBERT TOTH Sú dobré veci dobré preto, že ich milujú bohovia, alebo milujú bohovia dobré veci preto, že sú dobré? V dialógu Eutyfron Platón otvára ďalšiu „pandorinu skrinku“, jednu z najväčších filozofických otázok vôbec: aký je pôvod dobra? Inak povedané, čo robí veci,

Inšpirácia

Svetlo nádeje

Svetlo nádeje MIROSLAVA DURANKOVÁ Čítali ste niekedy Denník Anny Frankovej? Približuje svet 13-ročného židovského dievčaťa, ktoré je so svojou štvorčlennou rodinou a ďalšími ľuďmi dva roky ukryté v malom byte v Amsterdame, aby unikli deportácii do koncentračných táborov. Jej denník je nielen sondou do duše

Inšpirácia

Karen E. Bohlin: Vysoký štandard vzdelávania nepotrebuje veľa noriem

Karen E. Bohlin: Vysoký štandard vzdelávania nepotrebuje veľa noriem JÁN BARČIAK Prvého učiteľa, ktorý bol zároveň sprievodcom, stretla až na univerzite. Dnes pracuje s tímami pedagógov, ktorých učí, ako vytvoriť komunitu vzdelávateľov a formovať deti celostne. Karen E. Bohlin nám poskytla rozhovor o cieli vzdelávania,

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.