O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že kvalitné vzdelávanie je pre všetkých.

Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. Kombinujeme hodnotný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností. 

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

Aktuálne

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009. Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.

Často kladené otázky

Každému, kto túži po obohacujúcom vzdelávaní a kto si niekedy kladie tzv. “večné otázky” o sebe a svete, v ktorom žije. V súčasnosti organizujeme vzdelávacie aktivity a programy pre takmer všetky vekové kategórie na lokálnej aj celonárodnej úrovni:

  • Deti od 6 rokov môžu navštevovať našu základoškolskú vzdelávaciu skupinu CITADELA v Bratislave alebo v Ivanke pri Dunaji
  • Pre stredoškolákov organizujeme Stredoškolské Kolégiá na 5 gymnáziách na východnom Slovensku a Akadémiu veľkých diel, ktorá už je takmer v každom regióne.
  • Vysokoškoláci sa môžu prihlásiť do intenzívneho rezidenčného programu v Ivanke pri Dunaji.
  • Pracujúci a ostatní záujemcovia môžu benefitovať z diskusných kurzov Kolégia ONLINE. 

 

Kolégium Antona Neuwirtha nie je organizované Cirkvou. Bolo založené s cieľom nadväzovať na odkaz kresťanského kultúrneho dedičstva západnej civilizácie – explicitne duchovnú zložku však majú len niektoré z jeho programov:
 
  • CITADELA a Vysokoškolské Kolégium sú vzhľadom na ich integrálny študijný plán, ktorý zahŕňa aj duchovný rozmer a teologické vzdelávanie, primárne určené veriacim katolíkom.
  • Akadémia veľkých diel a Stredoškolské Kolégiá sú určené všetkým stredoškolákom, nakoľko pracujú výlučne s významnými dielami a univerzálnou ľudskou skúsenosťou.
  • Kolégium ONLINE ponúka široké spektrum kurzov – niektoré vyžadujú predošlé vedomosti o určitých aspektoch kresťanskej viery, zatiaľ čo iné sa týkajú výhradne filozofie, umenia, vzdelávania či psychológie.

Kolégium žije z dobrovoľných darov množstva štedrých ľudí a organizácii z celého Slovenska aj zo zahraničia. Všetci darcovia aj finančné vyhodnotenie každého roka uvádzame v našich výročných správach.