Veda

Na vedu existujú dva opačné pohľady: jeden ju preceňuje, druhý podceňuje. Príliš optimistický tvrdí, že iba veda môže poznať objektívnu pravdu. „Filozofia je mŕtva.“ (Hawking) Príliš pesimistický tvrdí, že objektívna pravda o svete sa nedá poznať a veda skúma len ľudské koncepty. „Nepoznáme veci aké…

Dialektika

Pri slove dialektika sa asi mnohým pamätníkom prednovembrových čias v mysli vynorí dialektický materializmus (s romantickou skratkou diamat). Jeho hlavnou tézou bolo, že realita, ktorá je čisto materiálna, sa vyvíja v čase dialektickým procesom. Tento proces majú popisovať tri zákony s trochu tajomnými názvami: zákon…

Cnosť a neresť

Mnohé moderné návody na šťastný a úspešný život odporúčajú svojim čitateľom získavať dobré návyky. Niektoré tvrdia, že na získanie dobrého návyku potrebujeme opakovať činnosť asi 21-krát. Zrejme by nás nemalo prekvapiť, že o dôležitosti dobrých návykov písali a hovorili už starí Gréci a ich objavy…

Fundraiser

Koho hľadáme Ak si na tieto body odpovieš áno, ozvi sa nám! Môžeš pracovať full-time, min. na obdobie 2-3 roky (na živnosť)  Máš fundraisingovú skúsenosť alebo záujem/ otvorenosť venovať sa fundraisingu dlhodobejšie. Si systematický, zodpovedný, dôsledný a ochotný nasledovať otestované štruktúry a zahraničný fundraisingový know-how…