Poznanie

Čo je to pravda, dobro, krása? Nie je ľahké hovoriť o tých najhlbších veciach, zostať pritom zrozumiteľný, a zároveň povedať niečo zaujímavé. Aristoteles, ktorého Dante označoval ako „učiteľa tých, čo vedia“, a sv. Tomáš Akvinský ako „Filozofa“ s veľkým F, patrí k tým, ktorí to…

Človek

Človek          Pri pohľade na Caravaggiov obraz Ecce homo (1605) vidíme síce polonahého človeka, ale čo to znamená byť človekom? Som človekom vtedy, keď milujem? Keď si uvedomím vlastnú pominuteľnosť? Rodím sa človekom alebo sa ním stávam?           „Človek“…

Rozumnosť

Phroenesis po grécky, prudentia po latinsky je kľúčovou intelektuálnou cnosťou, ktorá patrí aj do zoznamu kardinálnych cností. Mnohí vieme, že Aristoteles považoval cnosť za stred medzi dvoma extrémami. Odvaha je napríklad stred medzi ľahkovážnosťou a zbabelosťou. Trpezlivosť je stred medzi popudlivosťou/hnevlivosťou a ľahostajnosťou.          Ale…

Prirodzenosť

Možno to vyznie ako fráza, že žijeme v umelom svete, a preto strácame chápanie toho, čo je prirodzené. A možno na tom ani veľmi nezáleží, veď prirodzenosťou človeka je vraj tvoriť umelé veci. Na druhej strane môže neznalosť prirodzenosti predstavovať problém, ak má prirodzené a…

Látka

RÓBERT TOTH         Pojem „látky“ – či ešte presnejšie „matérie“ – je pre nás v dnešnej dobe takmer zabudnutý a iba málokto si vie predstaviť, čo vlastne znamená. Keď poviem, že sa ním nemyslí materiál a že je to slovo, ktoré vlastne…

Tradícia

         Zemiakový šalát a polnočná omša, pamätné vence a delostrelecké salvy, pokľaknutie pri žiadaní o ruku. Nič z toho nie je predpísané zákonom, pri porušení nehrozí trest – i keď každý, kto si nenaložil dosť šalátu alebo nepokľakol pred nastávajúcou, vie, že…