Blogové články

Klasická hudba (ne)zomiera

Klasická hudba (ne)zomiera MIROSLAVA DURANKOVÁ „Klasická hudba zomiera,” hovorí 84-ročný anglický dirigent Benjamin Zander v úvode svojej TED prednášky. Naráža tým na ľudí, ktorí si to skutočne myslia. No Zander pozná aj tých, ktorí sú presvedčení, že v klasickej hudbe „ste ešte nič nevideli”. A

Viac

Čo pre mňa urobil vysokoškolský program Kolégia?

Čo pre mňa urobil vysokoškolský program Kolégia? AYMEN AL MANDALAWI V prvom rade treba spomenúť, že pôsobenie Kolégia nemá konca a záleží len na tom, nakoľko s ním človek spolupracuje. Čo teda pre mňa robí vysokoškolský program Kolégia? Asi by sa dalo povedať veľa, no

Viac

15 rokov klasického vzdelávania – Kolégium Antona Neuwirtha ide stavať kampus

Kolégium Antona Neuwirtha si svoje pätnáste narodeniny pripomenulo slávnostnou recepciou v sobotu 24. februára 2024. Podujatie sa uskutočnilo v kaštieli v Ivanke pri Dunaji a jeho súčasťou bolo aj oficiálne spustenie zbierky na Kampus Kolégia Antona Neuwirtha. Heslom sobotného podujatia bolo: „Postavme domov lepšiemu vzdelávaniu“.

Viac

Eutyfronova dilema

Eutyfronova dilema RÓBERT TOTH Sú dobré veci dobré preto, že ich milujú bohovia, alebo milujú bohovia dobré veci preto, že sú dobré? V dialógu Eutyfron Platón otvára ďalšiu „pandorinu skrinku“, jednu z najväčších filozofických otázok vôbec: aký je pôvod dobra? Inak povedané, čo robí veci,

Viac

Svetlo nádeje

Svetlo nádeje MIROSLAVA DURANKOVÁ Čítali ste niekedy Denník Anny Frankovej? Približuje svet 13-ročného židovského dievčaťa, ktoré je so svojou štvorčlennou rodinou a ďalšími ľuďmi dva roky ukryté v malom byte v Amsterdame, aby unikli deportácii do koncentračných táborov. Jej denník je nielen sondou do duše

Viac

Karen E. Bohlin: Vysoký štandard vzdelávania nepotrebuje veľa noriem

Karen E. Bohlin: Vysoký štandard vzdelávania nepotrebuje veľa noriem JÁN BARČIAK Prvého učiteľa, ktorý bol zároveň sprievodcom, stretla až na univerzite. Dnes pracuje s tímami pedagógov, ktorých učí, ako vytvoriť komunitu vzdelávateľov a formovať deti celostne. Karen E. Bohlin nám poskytla rozhovor o cieli vzdelávania,

Viac

Kvantita

MATÚŠ SITÁR Non multa sed multum. Tak napísal Plínius Mladší bývalému senátorovi Fuscovi, ktorý ho žiadal o radu, ako má na dôchodku študovať. Pravda, Plínius tento výrok neuvádza ako svoj vlastný, ale ako známe príslovie. Často sa prekladá ako „nie kvantita, ale kvalita“. Tým sa

Viac

Umenie ako jedno veľké puzzle

Umenie ako jedno veľké puzzle MAGDALÉNA BORKOVÁ Umenie mi často pripadá ako jedno obrovské puzzle, ktoré postupne odkrývam. Tu sa dozviem nový grécky mýtus, ktorý mi vysvetlí námet známeho diela, tam zistím niečo zo života slávneho autora a niekde medzitým natrafím na zaujímavosť o tom,

Viac

Rovnosť

MATÚŠ SITÁR Quod licet Jovi non licet bovi. Aj keď tento citát nepochádza z klasických čias, už starí Rimania vedeli, že čo je dovolené bohovi (Jovovi, Jupiterovi), nie je dovolené volovi. Nerovnosť medzi ľuďmi, medzi tým, čo dokážu vykonať, alebo tým, čo sa im dokáže

Viac