Blogové články

Revolúcia

JÁN TOMAŠTÍK  Strely z kanónov aj štrnganie kľúčmi, stavanie barikád aj rúcanie múrov, náhle prevraty aj dlhodobé kultúrne zmeny. Môžeme ju chváliť aj haniť. Slovo revolúcia je pre moderného človeka známy pojem a pozná ho z mnohých kontextov. Hodnotenie revolúcie je niekedy jednoznačné, inokedy sa

Viac

Vesmír

MARTIN MIHALIK Na vesmír možno nazerať z viacerých hľadísk. Mohli by sme naň pozerať očami umenia, náboženstva, či vedy. V našom prípade pôjde o poslednú optiku. Aj tu je však nepredstaviteľné množstvo východísk ako pristúpiť k vesmíru. Ak si za cieľ zvolíme poukázať na zložitosť a krásu štruktúry vesmíru, tak

Viac

Čas

MATÚŠ SITÁR „Keď sa ma nikto nepýta, tak viem, čo je čas, no keď sa ma spýta, neviem,“ napísal pred vyše 1600 rokmi svätý biskup Augustín z Hippo (zjavne sa ešte nedopočul, že čas sú peniaze). Ale dosť bolo hlúpych vtipov, nemáme na ne čas.

Viac

Môžeme si dovoliť študovať literatúru počas vojny?

Môžeme si dovoliť študovať literatúru počas vojny? MARTIN MIHALIK Nie je na svete množstvo zmysluplnejšie vyzerajúcich aktivít ako urobiť svet lepším a krajším, než čítaním kníh a diskutovaním o nich? Nejako takto sa pred viac ako osemdesiatimi rokmi na začiatku Druhej svetovej vojny prihovoril oxfordský

Viac

Hudba

SLÁVKA KUBÍKOVÁ Dobré umenie odzrkadľuje pravdu. O hudbe preto nemožno hovoriť bez toho, aby sme najprv nehovorili o realite. Znie to ako pár patetických slov – pravda, krása, realita. Čo to však znamená? Na otázku, čo je realita, by vedeli najlepšie odpovedať filozofi. Ozajstní filozofi mi

Viac

Bytie

MATÚŠ SITÁR Bytie je najvšeobecnejší, a teda najprázdnejší pojem. Preto sa zdá, že sa o ňom nedá veľa povedať. Našťastie, opak je pravdou. Bytie, skutočnosť či realita fascinuje ľudí od začiatku. Čo je skutočné a čo je len zdanie? Na to sa pýtali staroveké indické

Viac

Boh

RÓBERT TOTH Čo si predstavíme, keď sa povie slovo „boh“? Alebo presnejšie, aké vlastnosti by sme mu pripísali? Väčšine z nás asi napadnú slová ako dokonalý, dobrý, nemenný, všemohúci, či jediný. Filozofi by možno dodali nutný, kresťania milosrdný, ateisti vymyslený. Či už v jeho existenciu

Viac

Miernosť

MARIÁN JANÍK Ruku na srdce, je niekto, kto by si v živote nepovedal: “ten posledný koláč som nemal jesť”? Je však aj niekto taký, kto by si povedal: “tú poslednú pravdu som nemal poznať”? Newport napísal knihu s názvom Hlboká práca (2016), v ktorej predstavuje

Viac

Náhoda

MATÚŠ SITÁR Podľa niektorých náhoda neexistuje (a tí pravdepodobne tento text ani nezačali čítať). Podľa iných je naopak náhoda všetko. Často však ľudia zastávajú stanovisko medzi týmito dvomi krajnými pozíciami. Takáto pluralita názorov na náhodu mimovoľne vyvoláva otázku, čo náhoda vlastne je. Udalosť bez príčiny?

Viac