Blogové články

Ústava

MARTIN LUTERÁN Mohlo by sa zdať, že pojem „ústava“ patrí právnikom a bežného človeka by nemusel až tak zaujímať. Je referendum o skrátení volebného obdobia v súlade s ústavou? Môže alebo musí prezident vymenovať navrhnutého kandidáta na prokurátora? To su ústavné otázky, o ktorých vedú

Viac

Filozofia

MATÚŠ SITÁR Filozofia je vyberanie kamienka, ktorý tlačí v topánke. Od Sokratovej kritiky sofistov cez Platónovo hľadanie ideálneho štátu počas krízy, v ktorej sa ocitli Atény po Peloponézskej vojne, Aristotelovo hľadanie obrazu prírody ako racionálneho systému, hľadanie dokonalého a božského v neskorej antike, súladu rozumu

Viac

Logika

JAKUB BETINSKÝ Asi všetci máme skúsenosť s nasledujúcim prípadom. Rozprávame sa s niekým, ale veci, ktoré tento človek hovorí, do seba vôbec nepasujú, a jedno z druhého akosi nevyplýva – jednoducho, nemá to logiku. Čo je to ale logika? Logika je časťou filozofie, ktorá študuje

Viac

Poézia

MIROSLAVA DURANKOVÁ Prečo sú jedny z najväčších diel našej civilizácie poéziou (Iliad, Odysea, Aeneas, Žalmy, Epos o Gilgaméšovi)? Prečo sa najrýchlejšie naučíme veršované texty a učíme ich deti už od prvých mesiacov ich života? Prečo tajne píšeme básne do šuflíka? Prečo sú aj modlitby vo

Viac

Jazyk

MATÚŠ SITÁR O obrate či príklone k jazyku sa hovorí až vo filozofii 20. storočia. Jazyk však vždy ľudí fascinoval a podnecoval k najrôznejším úvahám. Jednou z najstarších otázok je, ako vznikol jazyk či aký je najstarší jazyk. Už otec dejepisu Herodotos rozpráva príbeh o

Viac

Právo

MARTIN LUTERÁN Dejinami sa už od starých Grékov tiahne hlbší spor o to, čo presne právo vo svojej podstate je. Je právo prejavom vôle vládcu alebo je to skôr prejav rozumnosti? Možno by sa to niekomu mohlo zdať ako falošná dichotómia – právo je predsa

Viac

Aristokracia

MATÚŠ SITÁR Aristokracia, alebo vláda najlepších, bola vždy snom ľudstva a ľudstvo sa k tomuto snu neustále vracia. Zároveň sa však neustále vedie spor o to, kto sú tí najlepší, ktorí by mali vládnuť: etablovaná garnitúra (čiže časom až vekmi preverená „rodová šľachta“) alebo noví,

Viac

Rétorika

JAKUB BETINSKÝ Rétorika je jedným z troch humanitných slobodných umení (liberal arts, artes liberales), ktoré tvoria takzvané trivium: gramatika, logika, rétorika; a klasické vzdelanie dopĺňalo ešte quadrivium, teda štyri vedecké slobodné umenia: hudba, aritmetika, geometria a astronómia.          Slovo rétorika je samozrejme

Viac

Štát

JÁN TOMAŠTÍK Najmenej raz ročne sledujeme intenzívne prežívanie slovenskej identity – na majstrovstvách sveta v hokeji, prípadne počas olympiád alebo iných veľkých športových podujatí. V uliciach sa častejšie objavujú ľudia v športových dresoch, niektorí fanúšikovia si dajú vlajočky na spätné zrkadlá, a keď sa darí,

Viac