Ján Bujnovský

Štúdium: Slovenská technická univerzita Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Bydlisko: Ďačov „Už na Dni otvorených…

Martina Gajdošová

Štúdium: Vysoké učení technické v Brně Podnikateľská fakulta Bydlisko: Piešťany „Kolégium je podľa mňa veľmi…

Mária Gašperová

Štúdium: Univerzita Komenského  Fakulta sociálnych a ekonomických vied Bydlisko: Žilina „Za múdre pokladám pýtať sa, prosiť o radu…

Dominik Harman

Štúdium: Univerzita Komenského Právnická fakulta Bydlisko: Žilina „Na Letnej univerzite minulé leto som prišiel akoby…

Martina Hodošiová

Štúdium: Univerzita Komenského Fakulta sociálnych a ekonomických vied Bydlisko: Kyjov „V tomto programe vidím veľký…

Mária Hulmanová

Štúdium: Univerzita Komenského Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bydlisko: Bratislava „Chcela by som sa vzdelávať…

Valentín Humeňanský

Štúdium: Univerzita Komenského Filozofická fakulta Bydlisko: Kračúnovce „Skrze štúdium v KAN sa chcem ešte viac…

Lucia Krčméryová

Štúdium: Univerzita Komenského Lekárska fakulta Bydlisko: Bratislava „Popri štúdiu medicíny by som sa rada rozvíjala…

Blažena Križová

Štúdium: Univerzita Komenského Filozofická fakulta Bydlisko: Kmeťovce „Dôvody, pre ktoré by som rada študovala v…

Soňa Matiová

Štúdium: Univerzita Komenského Fakulta managementu Bydlisko: Krásna Lúka „Chcem nájsť a poznať hlbší a pravý…

Kristína Nahácka

Štúdium: Ekonomická univerzita Celouniverzitný program medzinárodný manažment Bydlisko: Šoporňa „Chcem sa naučiť, ako zodpovedať všetky…

Michal Páleník

Bydlisko: Bratislava „Veda nevie vysvetliť všetko, toľko nám hovorí aj samotná teoretická informatika. Práve preto…