Marek Zeleniak

Štúdium: Zahranično-obchodné podnikanie Ekonomická univerzita Bydlisko: Bartošovce

Mária Turanská

Štúdium: príprava na štúdium medicíny Bydlisko: Stupava

Katarína Trenčanová

Štúdium: Priečna flauta Konzervatórium v Bratislave Bydlisko: Most pri Bratislave

Ján Révay

Štúdium: Matematika: Matematické štruktúry Univerzita Komenského Bydlisko: Prievidza

Ján Podmajerský

Štúdium: Informačné systémy Slovenská technická univerzita Bydlisko: Ilava

Paulína Paulová

Štúdium: Veda o vzdelávaní Viedenská univerzita Bydlisko: Šamorín

Matúš Palguta

Štúdium:  Chemické inžinierstvo Slovenská technická univerzita Bydlisko: Poprad

Sidónia Pálenkášová

Štúdium: Canterbury Christ Church University, ukončené bakalárske štúdium Bydlisko: Nová Baňa

Barbara Nováková

Štúdium:  Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia Vysoká škola múzických umení Bydlisko: Bratislava

Ivana Németová

Štúdium:  Záhradná a krajinná architektúra Slovenská poľnohospodárska univerzita Bydlisko: Košice

Martin Muranský

Štúdium: Geografická kartografia a geoinformatika Univerzita Komenského Bydlisko: Veľký Šariš

Filip Morjak

Štúdium: príprava na štúdium filmovej réžie Bydlisko: Prešov