Michaela Barlová

Štúdium: Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a francúzskeho jazyka Univerzita Komenského Bydlisko: Prešov

Klára Bieliková

Štúdium: Učiteľstvo nemeckého a anglického jazyka Univerzita Komenského Bydlisko: Púchov

Veronika Bruncková

Štúdium: Architektúra a urbanizmus Slovenská technická univerzita Bydlisko: Liptovský Hrádok

Ján Gašper

Štúdium: Ekonomická a finančná matematika Univerzita Komenského Bydlisko: Žilina

Lenka Holubkovičová

Štúdium: Právo Univerzita Komenského Bydlisko: Bratislava

Jakub Duchovič

Štúdium: Medzinárodné a diplomatické vedy, ukončené Bc. štúdium Bolonská univerzita Bydlisko: Malé Uherce

Michal Fogelton

Štúdium: Právo Univerzita Komenského Bydlisko: Rosina

Dávid Gabčo

Štúdium: Medzinárodný obchod Ekonomická univerzita Bydlisko: Žilina

Štefan Hradský

Štúdium: Manažérska informatika Univerzita Komenského Bydlisko: Kaplna

Silvia Jamrichová

Štúdium: Biológia Univerzita Komenského Bydlisko: Dolný Lopašov

Mária Kostyálová

Štúdium: Ruské a východoeurópske štúdiá Univerzita Komenského Bydlisko: Šaľa

Zuzana Kotvanová

Štúdium: Psychológia Univerzita Komenského Bydlisko: Trnovec