Ignác Brosch

Právo Trnavská univerzita Bydlisko: Lipany

Matúš Ďuraňa

Žurnalistika Univerzita Komenského Bydlisko: Žilina

Michal Gačko

Softvérové inžinierstvo Slovenská technická univerzita Bydlisko: Humenné

Daniela Hennelová

Všeobecné lekárstvo Univerzita Komenského Bydlisko: Bratislava

Michaela Hrušková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo, francúzsky jazyk a kultúra, talianský jazyk a kultúra Univerzita Komenského Bydlisko: Rajec

Marián Janík​

Fyzika tuhých látok / Univerzita Komenského Jadrové a fyzikálne inžinierstvo / Slovenská technická univerzita Bydlisko: Bratislava

Marianna Jarina

Architektúra a urbanizmus Slovenská technická univerzita Bydlisko: Marianka

Anna Lacková

Medzinárodný manažment Univerzita Komenského Bydlisko: Bratislava

Tomáš Mičko

Financie, bankovníctvo a investovanie Ekonomická univerzita v Bratislave Bydlisko: Špišský Štiavnik

Laura Senderáková

Logopédia Univerzita Komenského Bydlisko: Prešov

Lucia Strížencová

Biomedicínska fyzika Univerzita Komenského Bydlisko: Malinovo

Mária Švedová

Predškolská a elementárna pedagogika Univerzita Komenského Bydlisko: Prešov