Miroslav Vidlička

Ekonomická analýza Ekonomická univerzita v Bratislave Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Anna Lacková

Medzinárodný manažment Univerzita Komenského Bydlisko: Bratislava

Tomáš Mičko

Financie, bankovníctvo a investovanie Ekonomická univerzita v Bratislave Bydlisko: Spišský Štiavnik

Laura Senderáková

Logopédia Univerzita Komenského Bydlisko: Prešov

Lucia Strížencová

Biomedicínska fyzika Univerzita Komenského (prerušené štúdium) Bydlisko: Malinovo

Zuzana Šebejová

Technológia a manažérstvo stavieb Slovenská technická univerzita Bydlisko: Bratislava

Matúš Ďuraňa

Réžia dokumentárneho filmu Vysoká škola múzických umení Bydlisko: Žilina

Michal Gačko

Sieťové inžinierstvo Slovenská technická univerzita (dokončené inžinierske štúdium) Bydlisko: Humenné

Daniela Hennelová

Všeobecné lekárstvo Univerzita Komenského Bydlisko: Bratislava

Michaela Hrušková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzskeho a talianskeho jazyka, Univerzita Komenského Univerzita Komenského Bydlisko: Rajec

Marián Janík

Fyzika tuhých látok (dokončené magisterské štúdium), Jadrové a fyzikálne inžinierstvo Slovenská technická univerzita Bydlisko: Petržalka

Marianna Jarina

Architektúra a urbanizmus, Slovenská technická univerzita Bydlisko: Marianka