Ján Tomaštík

Politológia Masarykova Univerzita (dokončené bakalárske štúdium) Bydlisko: Košice

Michaela Hrušková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzskeho a talianskeho jazyka, Univerzita Komenského Univerzita Komenského Bydlisko: Rajec