Adriána Mieresová

Adriána Vandenbossche (rod. Mieresová)

mesto pôvodu: Žilina

stredná škola: Gymnázium Žilina

vysoká škola: Trnavská univerzita

odbor: Politológia

ďalšie pôsobenie: Pracovala v návštevníckom centre Parlamentarium Európskeho parlamentu v Bruseli, v súčasnosti študuje Európske štúdiá na Université libre de Bruxelles

 

Categories