Akadémia veľkých diel

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. 200 študentov na 20 školách hľadá odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch a vstupuje do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali náš svet.