Andrej Leitner

štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave
fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
odbor: Aplikovaná informatika
ročník: 2.
bydlisko: Kordíky