Andrej Ralbovský

štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave

fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
odbor: Telekomunikácie
ročník: 4.
štúdium: Paneurópska vysoká škola
fakulta: Fakulta práva

odbor: Právo
ročník: 3.
bydlisko: Bratislava