Anna Lacková

Medzinárodný manažment

Univerzita Komenského

Bydlisko: Bratislava

Categories