Annamária Príbelská

štúdium: Paneurópska vysoká škola
fakulta: Fakulta práva
odbor: Právo
ročník: 1.
bydlisko: Senec