Barbara Nováková

Štúdium:  Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia
Vysoká škola múzických umení
Bydlisko: Bratislava

Categories