Bišťanová Mária

Mária Verešová (rod. Bišťanová)

mesto pôvodu: Ružomberok

stredná škola: Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

vysoká škola: Trnavská univerzita

odbor: psychológia

ďalšie pôsobenie: Rehabilitačné stredisko DSS – Most

Categories