Dana Čontofalská

Koordinátorka pre stredné školy – zimný semester

Štúdium: Pracovná a sociálna psychológia
Univerzita Komenského
Bydlisko: Košice

Categories