Daniel Fiala

štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave
fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
odbor: Hospodárska diplomacia
ročník: 5.
bydlisko: Motešice

Categories