Diana Mišeková

univerzita: Trnavská univerzita v Trnave
fakulta: Filozofická fakulta
odbor: Klasická archeológia
ročník: 1.
bydlisko: Klin

Categories