Dominik Harman

Koordinátor pre stredné školy – letný semester

Štúdium: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Bydlisko: Žilina

Categories