Dominik Harman

Štúdium: Univerzita Komenského
Právnická fakulta
Bydlisko: Žilina

„Na Letnej univerzite minulé leto som prišiel akoby do iného sveta. Môžem bez akéhokoľvek zveličenia povedať, že sa jednalo o jedny z najkrajších chvíľ môjho života. Na deviaty deň som odchádzal s nádejou, že sa sem vrátim – ako študent Kolégia – a budem pod „dohľadom“ tých ľudí a toho miesta môcť rásť a poznávať svet aj naďalej.“

Categories