Dominika Semaňáková

Štúdium: Univerzita Komenského
Filozofická fakulta
Bydlisko: Vlkovce

„Verím, že Kolégium Antona Neuwirtha mi ukáže, že vzdelanie je viac ako len obyčajné prednášky v škole. Je to šanca zmeniť život. Šanca dozrieť a dozvedieť sa viac.“

Categories