Dudová Zuzana

Zuzana Dudová

mesto pôvodu: Babie

stredná škola: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Všeobecná medicína

ďalšie pôsobenie: Lekárske stáže v Turecku, v Belgicku a v Španielsku, neskôr prax na infekčnom oddelení v Jihlave, v súčasnosti pracuje v HIV centre v Kambodži

Categories