Elena Šuranová

štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
odbor: Masmediálne štúdiá
ročník: 4.
bydlisko: Trnava

Categories