Erik Kapsdorfer

Erik Kapsdorfer

mesto pôvodu: Smižany

stredná škola: Stredná priemyselná škola strojnícka v Spišskej Novej Vsi

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Politológia

ďalšie pôsobenie: Pôsobí v spoločenstve Egídio, v súčasnosti pracuje ako redaktor Hospodárskych novín

 

Categories