František Kochjar

Aplikovaná informatika

Univerzita Komenského

Bydlisko: Košice