Free Society Seminar

Free Society Seminar sa zaoberá piliermi slobodnej spoločnosti, politickou filozofiou, kresťanstvom a kultúrou. Program letnej školy prebieha v Ivanke pri Dunaji a v Banskej Štiavnici. Táto letná škola je plne hradená a organizujeme ju s americkým inštitútom Faith and Reason Institute. Je určená pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov.

Categories