Jakub Duchovič

Štúdium: Medzinárodné a diplomatické vedy, ukončené Bc. štúdium

Bolonská univerzita

Bydlisko: Malé Uherce

Categories