Ján Bujnovský

Štúdium: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Bydlisko: Ďačov

„Už na Dni otvorených dverí v Kolégiu som bol očarený spoločenstvom mladých ľudí z úplne iných škôl, no všetci sa rozhodli pre Kolégium, a takéto prostredie s ľuďmi z mnohých oblastí považujem za maximálne inšpirujúce, pričom diskusie a spolunažívanie v takomto spoločenstve môže byť pre mňa veľmi obohacujúce.“

Categories