Juraj Chorvatovič

štúdium: Trnavská univerzita v Trnave

fakulta: Filozofická

odbor: Politológia
ročník: 3.

bydlisko: Bratislava

Categories