Justína Malysová

Štúdium: Medzinárodné vzťahy a hospodárska politika

Masarykova univerzita

Bydlisko: Sliač

Categories