Karol Brix

štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
fakulta: Fakulta managementu
odbor: Financie
ročník: 5.
bydlisko: Košice

Categories