Katarína Dudová

Globálne zdravotníctvo a sociálna medicína (dokončené bakalárske štúdium)

King’s College London

Bydlisko: Babie