Katarína Kostyálová

štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
fakulta: Filozofická fakulta
odbor: tlmočníctvo/ prekladateľstvo anglický a ruský jazyk
ročník: 3.
bydlisko: Šaľa

Categories