Katarína Kotvanová

štúdium: Trnavská univerzita v Trnave
fakulta: Právnická fakulta
odbor: Právo
ročník: 4.
bydlisko: Trnovec

Categories