Katarína Porubská

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: Psychológia
Ročník: 5.
Bydlisko: Nitra

Koordinátor mentoringu