Kristína Kružicová

Filmová dokumentárna tvorba

Akadémia Umení v Banskej Bystrici

Bydlisko: Krupina