Kristína Nahácka

Štúdium: Ekonomická univerzita
Celouniverzitný program medzinárodný manažment
Bydlisko: Šoporňa

„Chcem sa naučiť, ako zodpovedať všetky otázky o šťastnom živote, nie len pre iných ľudí, ale hlavne pre seba. Chcem žiť v spoločenstve ľudí, ktorí majú taktiež mnoho otázok a s ktorými môžem hľadať odpovede.“

Categories