Lucia Krčméryová

Štúdium: Univerzita Komenského
Lekárska fakulta
Bydlisko: Bratislava

„Popri štúdiu medicíny by som sa rada rozvíjala ako človek, aby som po jeho ukončení bola komplexnou osobnosťou so širokým záberom záujmov a najmä s ujasnenými hodnotami a životnými postojmi.“

Categories