Lucia Pašková

štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave
fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
odbor: Hospodárska diplomacia
ročník: 5.
štúdium: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
fakulta:  Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva
odbor: Misijná a charitatívna práca

ročník: 3.
bydlisko: Bzince pod Javorinou

Categories