Lucia Strížencová

Biomedicínska fyzika

Univerzita Komenského (prerušené štúdium)

Bydlisko: Malinovo