Ľudovít Nemček

Štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odbor: Nosné konštrukcie stavieb
Ročník: 4.
Bydlisko: Žaškov

Categories