Lukáš Cerovský

štúdium: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
fakulta: Fakulta misiológie
odbor: Misijná a charitatívna práca
ročník: 2.
bydlisko: Hriňová