Magdaléna Lukáčová

štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave
fakulta: Stavebná fakulta
odbor: Architektonické konštrukcie a projektovanie
ročník: 5.
bydlisko: Bratislava

Categories