Makovník Andrej

Andrej Makovník

mesto pôvodu: Bratislava

stredná škola: Gymnázium sv. Uršule

vysoká škola: Ekonomická univerzita

odbor: Hospodárska informatika

ďalšie pôsobenie: štúdium na International Theological Institute v Trumau, Rakúsko

Categories