Marcel Rypák

Štúdium: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Bydlisko: Mútne

„Verím, že nájdem spôsob, ako rozvíjať nové vzťahy, lepšie poznať samého seba a zlepšiť sa. Som presvedčený, že sa vo mne skrýva viac a že aj na Slovensku existujú ľudia, ktorí mi dokážu pomôcť to objaviť a zveľadiť.”

Categories