Marek Breza

Štúdium:  Finančníctvo, bankovníctvo a investovanie
Technická univerzita v Košiciach
Bydlisko: Košice

Categories