Marek Zeleniak

Eventový koordinátor

Štúdium: Zahranično-obchodné podnikanie
Ekonomická univerzita
Bydlisko: Bartošovce

Categories